Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.53

Pöytäkirjan asiakohta PTK 133/2017 vp Täysistunto Perjantai 8.12.2017 klo 13.02—13.40

10. Hallituksen esitys  eduskunnalle  eräiden  ympäristöä  koskevien  hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi

Hallituksen esitysHE 43/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 14/2017 vp
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 4.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Satu Hassi Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 57; poissa 18
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 43/2017 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.