Pöytäkirjan asiakohta
PTK
133
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 8.12.2017 klo 13.02—13.40
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 4.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Ville Tavio Sami Savion kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 77; poissa 19
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 103/2017 vp sisältyvät 1.—6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.12.2017 11.18