Pöytäkirjan asiakohta
PTK
133
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 8.12.2017 klo 13.02—13.40
15
Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 15. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 15/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
7 a § 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 1. lakiehdotuksen 7 a §:ään. 
Silvia
Modig
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan Anderssonin esitystä. 
Puhemies Maria Lohela
Li Andersson on Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Li Anderssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 165, ei 12, tyhjiä 1; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
2. lakiehdotus 
8 a § 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 2. lakiehdotuksen 8 a §:ään. 
Silvia
Modig
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan Anderssonin tekemää esitystä. 
Puhemies Maria Lohela
Li Andersson on Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Mietintö "jaa", Li Anderssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 165, ei 12, tyhjiä 1; poissa 21
 
3. lakiehdotus 
3 § 
Pilvi
Torsti
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 3. lakiehdotuksen 3 §:ään. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Pilvi Torsti on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Mietintö "jaa", Pilvi Torstin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 82; poissa 18
 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 73/2017 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.4.2019 14.18