Viimeksi julkaistu 5.6.2021 9.26

Pöytäkirjan asiakohta PTK 133/2017 vp Täysistunto Perjantai 8.12.2017 klo 13.02—13.40

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa

Hallituksen esitysHE 114/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 18/2017 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 17. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 18/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseemme mukaiset muutosehdotukset pykäliin 5 ja 8. 

Ritva Elomaa ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Savion esityksiä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Sami Savio on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että 5 ja 8 §:t hyväksytään vastalauseen 1 mukaisina. 

Selonteko hyväksyttiin. 

5 § 

Mietintö "jaa", Sami Savion ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 159, ei 13, tyhjiä 7; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

8 § 

Mietintö "jaa", Sami Savion ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 159, ei 13, tyhjiä 7; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 114/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.