Pöytäkirjan asiakohta
PTK
133
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 8.12.2017 klo 13.02—13.40
18
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 18. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 24/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
36 § 
Sirpa
Paatero
sd
Arvoisa rouva puhemies! Teen esityksen vastalauseen 1 mukaisesti 36 §:ään. 
Joona
Räsänen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Matti
Semi
vas
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Maria Lohela
Sirpa Paatero on Joona Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Matti Semi on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Sirpa Paateron ehdotus ja Matti Semin ehdotus koskevat samaa pykälää. Ensin äänestään Matti Semin ehdotuksesta Sirpa Paateron ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Sirpa Paateron ehdotus "jaa", Matti Semin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 167, ei 12, tyhjiä 1; poissa 19
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sirpa Paateron ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Sirpa Paateron ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 70; poissa 22
 
55 § 
Sirpa
Paatero
sd
Arvoisa rouva puhemies! Teen esityksen vastalauseen 1 mukaisesti 55 §:ään. 
Joona
Räsänen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Matti
Semi
vas
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen esityksen. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Semin tekemää esitystä. 
Puhemies Maria Lohela
Sirpa Paatero on Joona Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Matti Semi on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Sirpa Paateron ehdotus ja Matti Semin ehdotus koskevat samaa pykälää. Ensin äänestään Sirpa Paateron ehdotuksesta Matti Semin ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Matti Semin ehdotus "jaa", Sirpa Paateron ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 46, tyhjiä 1; poissa 21
 
2) Mietintö "jaa", Matti Semin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 71; poissa 19
 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 113/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.4.2019 14.21