Pöytäkirjan asiakohta
PTK
133
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 8.12.2017 klo 13.02—13.40
7
Hallituksen  esitys   eduskunnalle   laiksi   maatalousyrittäjien   lomituspalvelulain  27  ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 4.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Arja Juvonen Sami Savion kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 160/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 157, ei 24; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Asian käsittely päättyi 
Viimeksi julkaistu 11.4.2019 14:15