Pöytäkirjan asiakohta
PTK
133
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 8.12.2017 klo 13.02—13.40
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 4.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Arja Juvonen Sami Savion kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään, sekä tehnyt vastalauseen mukaiset neljä lausumaehdotusta. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin on äänestettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 169, ei 14; poissa 16
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 162/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 32; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 32; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 32; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 32; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Asian käsittely päättyi 
Viimeksi julkaistu 8.12.2017 18.06