Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.14

Pöytäkirjan asiakohta PTK 133/2018 vp Täysistunto Tiistai 18.12.2018 klo 10.01

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 173/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 33/2018 vp
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi ja asian käsittely keskeytettiin 17.12.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Jyrki Kasvi Krista Mikkosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 167, ei 12; poissa 20
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 173/2018 vp sisältyvät 1.—8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.