Pöytäkirjan asiakohta
PTK
133
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 18.12.2018 klo 10.01
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi  asumisperusteisesta  sosiaaliturvasta  rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.12.2018 pidetyssä täysistunnossa 
Keskustelussa on Arja Juvonen Sami Savion kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 
Lisäksi Kristiina Salonen on Anneli Kiljusen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin päätetään lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 62; poissa 18
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 188/2018 vp sisältyvät 1.—15. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 52/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Kristiina Salosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 72; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.4.2020 12.06