Pöytäkirjan asiakohta
PTK
133
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 18.12.2018 klo 10.01
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi ja asian käsittely keskeytettiin 17.12.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Timo Harakka Krista Mikkosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 276/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 68; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 19.12.2018 15.10