Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 133/2020 vp Täysistunto Tiistai 20.10.2020 klo 13.45—16.13

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 139/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 20.10.2020 pidettävään täysistuntoon.