Viimeksi julkaistu 12.11.2021 14.36

Pöytäkirjan asiakohta PTK 133/2021 vp Täysistunto Perjantai 12.11.2021 klo 12.59—13.20

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 28/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 152/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.