Viimeksi julkaistu 12.11.2021 14.42

Pöytäkirjan asiakohta PTK 133/2021 vp Täysistunto Perjantai 12.11.2021 klo 12.59—13.20

14. Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

KansalaisaloiteKAA 9/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 13/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2021 pidettävään täysistuntoon.