Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 134/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 14.12.2016 klo 12.00—20.22

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 133/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 27/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 27/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 13.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

120 a § 

Matti Semi vas 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen esityksen. 

 

Hanna Sarkkinen vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Matti Semi on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Matti Semin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 24; poissa 57
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

120 b § 

Matti Semi vas 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen esityksen. 

Hanna Sarkkinen vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Matti Semi on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Matti Semin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 26; poissa 53
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 133/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.