Pöytäkirjan asiakohta
PTK
134
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 14.12.2016 klo 12.00
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 33/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 13.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
3 a luvun 1 § 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon. 
 
Antero
Vartia
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen on Antero Vartian kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 19; poissa 44
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
3 a luvun 2 § 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon. 
Antero
Vartia
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen on Antero Vartian kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 140, ei 19; poissa 40
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
3 a luvun 3 § 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon. 
Antero
Vartia
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen on Antero Vartian kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 142, ei 19; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 208/2016 vp sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 18.10.2017 10.02