Pöytäkirjan asiakohta
PTK
134
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 8.12.2017 klo 15.30—19.39
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 23/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
19.37
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa rouva puhemies! Mielestäni erittäin tärkeä lakiesitys ja hyvä, että hallitus ymmärsi erottaa 61 §:n ajokorttilakiuudistuksesta ja tuoda sen erillisenä eduskuntaan, jotta voimme tulevalle turistikaudelle mahdollistaa sen, että kun meillä on paljon varsinkin Kiinasta tulevia matkailijoita, heillä olisi mahdollisuus täällä vuokrata ajoneuvoja ja ajaa moottorikelkkasafareita. Siinä mielessä täytyy hallituksen ripeää toimintaa kiittää, että oli ymmärrystä, ettei tämä jäänyt koko ajokorttiuudistuksen ryppääseen sisälle, jolloin tämä olisi ilman muuta siirtynyt seuraavalle turistikaudelle. Nyt me olemme samalla viivalla ruotsalaisten kanssa, niin että me mahdollistamme turisteille, jotka tulevat Aasiasta ja erityisesti Kiinasta Suomeen, samanlaiset mahdollisuudet nauttia meidän matkailupalveluista, koska ainakin osaltaan asiantuntijat ovat autovuokraamon puolelta kertoneet, että tämä on miljoonan euron liikevaihto, mitä tästä heille on tulossa. Siinä mielessä täytyy nyt nostaa hattua hallitukselle ja tietysti valiokunnalle siitä, että saimme tämän näin nopeasti ja että tämä laki voi astua voimaan säädetyssä ja ajatellussa muodossa. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 179/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 6.2.2018 16.00