Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.53

Pöytäkirjan asiakohta PTK 134/2017 vp Täysistunto Perjantai 8.12.2017 klo 15.30—19.39

9.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  verontilityslain  12 §:n ja  tuloverolain  124 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 112/2017 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.