Pöytäkirjan asiakohta
PTK
134
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 19.12.2018 klo 10.01—1.56
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp. Asian käsittely keskeytettiin 18.12.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Viimeksi julkaistu 20.12.2018 18:26