Viimeksi julkaistu 24.2.2022 15.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 134/2021 vp Täysistunto Tiistai 16.11.2021 klo 14.01—20.21

25.  Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 30/2021 vpSari Sarkomaa kok ym. 
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 25. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 

Lähetekeskustelua varten varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Avaan keskustelun. Edustaja Sarkomaa, esittelypuheenvuoro, olkaa hyvä. 

Keskustelu
19.41 
Sari Sarkomaa kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Tänään valtiovarainvaliokunta hyväksyi tuloveroasteikot ja tuloveroprosentit ensi vuodelle, eli vuodelle 22, ja siinä mietinnössä, joka on nyt tänään tullut julkiseksi, annettiin tuki selvitykselle siitä, että kotitalousvähennys laajennettaisiin myöskin taloyhtiöiden tekemiin remontteihin. Tämä minun lakialoitteeni koskee tätä samaa asiaa: asunto-osakeyhtiöiden osakkailla ei ole oikeutta kotitalousvähennykseen yhtiön teettämän remontin palkkakustannuksista, ja näistä vastaavista remonteista omakotitaloasukkailla sen sijaan on oikeus tehdä vähennys, eli tässä lakialoitteessa esitetään tuloverolain 127 a ja b §:n muuttamista siten, että kotitalousvähennys laajennettaisiin koskemaan verovelvollisen käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdyn kunnossapito- tai peruspalvelutyön lisäksi myös asunto-osakeyhtiöissä tehtyä tavanomaista kunnossapito- tai perusparannustyötä. 

Suomessa asunto-osakeyhtiöissä on noin 1 400 000 asuntoa, ja niissä asuu noin 2 600 000 suomalaista. He ovat jääneet esimerkiksi asunnon perusparannusremontista saatavan kotitalousvähennyksen ulkopuolelle toisin kuin esimerkiksi noin 1 160 000 omakotitalon miltei 2 600 000 asukasta. Eli ihmiset, jotka asuvat taloyhtiöissä, eivät ole tätä kotitalousvähennystä saaneet, ja tätä ei todellakaan voi pitää tasapuolisena kohteluna, kun kannustamme asuntokannan kunnossapitoon ja peruskorjaamiseen sekä energiatehokkuuteen. Siksi tätä kotitalousvähennystä tulee uudistaa. Olen todella ilahtunut, kun tänään kuulin, että hallitus tätä selvittää ja selvityksen pitäisi tulla tammi-helmikuussa. Silloinhan se vielä ehtisi tämän hallituksen seuraavaan budjettiin, ja siinä mielessä tämäkin lakialoite toivottavasti tätä vauhdittaa, kun tässä nyt on pykälätkin sitten jo valmiina. 

Eli tämä kotitalousvähennys tulisi uudistaa siten, että asunto-osakeyhtiön asukkaana oleva asukas voi todellakin saada tuon vähennyksen yhtiön teettämistä remonteista. Esimerkiksi kylpyhuoneen kunnostaminen on iso menoerä, putkiremontti on iso menoerä, kun kotitalous remontoi asuntoaan. Tavallinen tapahan taloyhtiöissä on, että kylpyhuoneet korjataan keskitetysti, yhtiövetoisesti joko putkiremontin yhteydessä tai sitten yksittäisenä kylpyhuonekorjauksena, ja tällaisissa yhtiön vastuulle kuuluvissa remonteissa osakas ei pysty hyödyntämään tuota kotitalousvähennystä, sillä vähennys myönnetään vain henkilölle tai yhtiölle. Olen tätä asiaa useasti kysynyt eri valtiovarainministereiltä eri hallituksissa, ja vastaus on aina ollut, että tätä ei voi myöntää kuin henkilöille, mutta itse en pidä tuota vastausta riittävänä. Pidän hyvänä, että nykyinen hallituskaan ei toivottavasti pidä, kun tätä selvitystä kerran tehdään. 

Itse ajattelen, että kotitalousvähennyksen laajentaminen asunto-osakeyhtiöiden remontteihin olisi tehokas ja yhdenvertaisuutta lisäävä keino tukea taloyhtiöiden asukkaita korjauksissa yhdenvertaisesti omakotitaloasujien rinnalla. Asunto-osakeyhtiössä osakkaat maksavat pääsääntöisesti kaikki taloyhtiön korjauskulut yhtiövastikkeina, joten heidän verotuksellisen asemansa tulee olla sama kuin omakotitaloasukkailla. Taloyhtiö on itse asiassa vain yksi väliporras asukkaan ja remonttiyrityksen välissä, eli taloyhtiö voisi antaa vuosittain osakkaalle verovuonna teetetyn remonttityön kustannuksista laskelman, josta näkyisivät nämä verottajan tarvitsevat tiedot remontin työkustannuksista, remonttiyrityksen tiedot sekä osakkaan vastikeperusteinen osuus kustannuksista, ja osakas sitten ilmoittaisi tietojen perusteella vähennyksen Verohallintoon. 

Kun olen seurannut tästä asiasta käytyä keskustelua, niin uskon, että kyllä tämä kotitalousvähennyksen laajentaminen asunto-osakeyhtiöiden toteuttamiin remontteihin vauhdittaisi korjausrakentamista ja taltuttaisi korjausvelan kasvua. Uskon, että se myöskin omalta osaltaan kitkisi harmaata taloutta, toisi lisätyötä, verotuloja ja vauhdittaisi siten myöskin kansantaloutta. 

Sen vielä haluan sanoa — vaikka tässä ilta on pitkällä ja lyhennän vähän tätä esittelypuheenvuoroanikin — että kotitalousvähennyksen laajentaminen taloyhtiön remontteihin parantaisi myös asuntorakennusten energiatehokkuutta. Me kaikki tiedämme ja tässä salissa usein on keskusteltu, että ilmasto- ja energiapolitiikka vaikuttaa hyvin merkittävästi asumiskustannusten kehitykseen. Itse olen helsinkiläinen kansanedustaja. Täällä pääkaupunkiseudulla asumisen ja elämisen kustannukset ovat todella suuria, meillä on hyvin vanhaa asuntokantaa, meillä on hyvin pienillä eläkkeillä, pienillä palkoilla asuvia ihmisiä, jotka ovat ostaneet omistusasunnon ja tekevät ahkerasti työtä tai ovat tehneet ahkerasti työtä, kun ovat eläkkeellä — monet eläkeläisetkin tekevät työtä, jotta voivat rahoittaa sen oman asumisensa — ja näitä remontteja on paljon tulossa. Ne ovat monelle sietämättömän kalliita. Tämä olisi erittäin tervetullut kädenojennus myöskin siihen, että noihin ilmasto- ja energiapolitiikan tuomiin merkittäviin asumiskustannuksen korotuksiin, tai ainakin ylöspäin kehittymiseen voitaisiin vastata. Ja kun puhutaan ohjauskeinoista ja kannustamista toteuttaa erilaisia remontteja, niin on todella tärkeää, että ne kohtelevat kiinteistönomistajia tasapuolisesti eivätkä vääristä kilpailua eivätkä aseta ihmisiä eriarvoiseen asemaan riippuen siitä minkälaisessa asunnossa he asuvat, minkälaisen yhtiömuodon tai asunnon he ovat ostaneet, eli taloyhtiöiden tulisi voida saada tukea energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa edistävien hankkeiden toteuttamiseen myöskin tämän kotitalousvähennyksen kautta. 

Eli tämä lakialoite on nyt eduskunnan käsittelyssä, ja toivoisin, että sitä voitaisiin edelleen valiokunnassa käsitellä ja käydä tätä läpi, jos käy niin, että tuo selvitys, jota hallitus tekee tästä asiasta — niin kuin ainakin on keskusteltu tänään myöskin käytävillä, kun tämä valiokunnan mietintö tuli valmiiksi, että tähän esitykseen suhtaudutaan erittäin myönteisesti — on puoltava, niin silloin täällä olisi pykälät jo valmiina. Olisi todella tärkeää, että tämä seuraavaan budjettiin tulisi, minkä hallitus eduskuntaan tuo, jos tämä hallitus vielä yhden budjetin tämän lisäksi ehtii tuomaan. — Kiitos. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia esittelystä. — Edustaja Talvitie, poissa. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.