Viimeksi julkaistu 17.11.2021 13.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 134/2021 vp Täysistunto Tiistai 16.11.2021 klo 14.01—20.21

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 143/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2021 pidettävään täysistuntoon.