Pöytäkirjan asiakohta
PTK
135
2016 vp
Täysistunto
Torstai 15.12.2016 klo 10.02—21.54
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017
Hallituksen esitys eduskunnalle  vuoden 2017  talousarvioesityksen  (HE 134/2016 vp)  täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp. Asian käsittely keskeytettiin 14.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 7.11.2017 11.20