Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 135/2016 vp Täysistunto Torstai 15.12.2016 klo 10.02—21.54

6. Hallituksen esitys  eduskunnalle  keskinäisestä  avunannosta  ja  yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä  ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 29/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.12.2016 pidettävään täysistuntoon.