Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 135/2016 vp Täysistunto Torstai 15.12.2016 klo 10.02—21.54

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 121/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 30/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.12.2016 pidettävään täysistuntoon.