Pöytäkirjan asiakohta
PTK
135
2018 vp
Täysistunto
Torstai 20.12.2018 klo 10.00—20.54
4.5
Suullinen kysymys ILO:n alkuperäiskansasopimuksen ratifioinnista (Anna-Maja Henriksson r)
Suullinen kysymys
SKT 211/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Puhemies Paula Risikko
Seuraava kysymys, ruotsalainen eduskuntaryhmä, edustaja Henriksson. 
Keskustelu
16.44
Anna-Maja
Henriksson
r
Värderade fru talman! Inte bara så här inför jul, utan också annars skulle det vara viktigt att alla skulle känna sig delaktiga i vårt samhälle, i vårt goda land. Det gäller också vår ursprungsbefolkning, samerna. Senaste period var vi fem före att ratificera ILO 169-konventionen. Men ärendet blev bordlagt och har nu legat på regeringens bord under hela den här valperioden. 
Olisi tärkeätä, että kaikki, jotka asuvat Suomessa, tuntevat olonsa turvalliseksi ja tuntevat sen, että saavat oikeudenmukaista kohtelua. Tämä koskee myös meidän alkuperäiskansaa, saamelaisia. Siksi, arvoisa ministeri Häkkänen, kysynkin: mikä on tällä hetkellä ILO 169 -sopimuksen tila, koska viime hallituskaudella, viime eduskuntakaudella päästiin aika pitkälle? Se on ratifiointia vailla. Asia on tavallaan vireillä vielä täällä eduskunnassa, mutta tällä hallituskaudella ei ole tapahtunut oikeastaan mitään. [Puhemies koputtaa] Miksi ei ole tapahtunut, ja mitä tulette tekemään, arvoisa ministeri? 
16.45
Oikeusministeri
Antti
Häkkänen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tällä vaalikaudella on pyritty viemään eteenpäin useita saamelaisiin liittyviä asioita. Viimeksi muun muassa saamelaiskäräjälain uudistusprosessi eteni, jossa hankkeessa mukana olleiden käräjienkin edustajat jo hyväksyivät työryhmässä esityksen, mutta sitten loppujen lopuksi saamelaiskäräjät ei hyväksynyt esitystä. Tähän olen hieman pettynyt; olisimme saaneet sen asian eteenpäin. 
Kysyjän mainitsema sopimus on eduskunnassa, se on viime vaalikaudella tänne jätetty, ja sille ei ole löytynyt parlamentissa sellaista tukea, jolla se menisi eteenpäin tuossa muodossa. 
16.46
Anna-Maja
Henriksson
r
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! On surullista kuulla, että ei löydy sellaista poliittista tahtoa, että halutaan viedä tätä ratifiointiasiaa eteenpäin. Täytyy muistaa, että saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa ja tämän ILO-sopimuksen on jo ratifioinut 22 maata, niitten joukossa myös Norja ja Tanska. On ihmeellinen tilanne, että me emme pääse tässä tärkeässä asiassa eteenpäin. Edellisellä hallituskaudella tehtiin todella paljon työtä. Elikkä nyt asia on vain poliittisesta tahdosta kiinni. 
Miten aiotte, arvoisa hallitus, palauttaa saamelaisten tunteen siitä, että me suomalaiset välitämme myös saamelaisten oikeuksista alkuperäiskansana ja vaalimme myös heidän lapsiensa tulevaisuutta? 
16.47
Oikeusministeri
Antti
Häkkänen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Alkuperäiskansojen oikeuksista pidetään jatkuvasti huolta, ja uudistuneessa lainsäädännössä muun muassa maakuntauudistuksen yhteydessä turvataan saamelaisten oikeudet ja palvelut. Siellä uusi Lapin maakunta joutuu huomioimaan kaikissa yhteyksissä saamelaisten oikeudet. Ja uusi saamen kielilaki vielä varmistaa sitä, että nämä kielelliset oikeudet tulevat toteutumaan. 
Tämä kysyjän mainitsema sopimus varmaan on tuttu, koska kysyjän tekemän esityksen pohjalta viime vaalikaudella hanke tuotiin tänne. Mutta sitä ei saatu läpi eduskunnasta läpi viime vaalikaudella, ja myöskään tällä vaalikaudella ei valitettavasti tälle sopimukselle näytä olevan tukea. Mutta työ saamelaisten asioiden eteen jatkuu, ja vuoropuhelua käydään jatkuvasti heidän kanssaan. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.2.2019 12:54