Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 135/2018 vp Täysistunto Torstai 20.12.2018 klo 10.00—20.54

6. Puhemiesneuvoston  ehdotus  eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 10/2018 vp
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä päätösehdotus ja lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Haluaako edustaja Kurvinen käyttää vastauspuheenvuoron vai jättää iltaan varsinaisen puheenvuoron? [Antti Kurvinen: Vastauspuheenvuoron!] — Olkaa hyvä. 

Keskustelu
13.04 
Antti Kurvinen kesk 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä on nyt toisessa käsittelyssä uuden valiokunnan perustaminen liittyen tähän tiedustelutoiminnan valvontaan. On erittäin tärkeää, että meillä syntyy tämmöinen virkamies, tiedusteluvalvontavaltuutettu, joka tekee tätä valvontaa, mutta demokratiassa on erittäin tärkeää myös se, että kun on tällaisia keinoja olemassa hallituksella tehdä siviili- ja sotilastiedustelua, niin kansan valitsemat edustajat myös sitten valvovat, mitä tapahtuu. Se kuuluu mielestäni demokratiaan.  

Haluan kiittää siitä, että tämäkin on pystytty yksimielisesti viemään eteenpäin. Löytyi tapa, jolla varmistetaan, että sinne valiokuntaan tulee henkilöitä, jotka voivat saada niin sanotusti kuumaa tietoa, sellaista tietoa, mitä tavallisesti muissa maissa vastaavat valiokunnat eivät saa, mutta sitten kansanedustajan koskemattomuus, integriteettikin, säilyy tässä vahvana.  

Haluan kiittää kaikkia eduskuntaryhmiä tämänkin esityksen rakentavasta käsittelystä ja erityisesti perustuslakivaliokunnan nokkahenkilöitä, puheenjohtaja Annika Lapintietä ja kansanedustaja, varapuheenjohtaja Tapani Tölliä, jotka ovat olleet keskeisesti vaikuttamassa niin, että tämä saatiin aikaiseksi ja tällaisella yksimielisyydellä.  

Puhemies Paula Risikko
:

Nyt tarjoan myöskin edustaja Kantolalle vastauspuheenvuoroa, vai jätättekö iltaan? 

13.05 
Ilkka Kantola sd 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Yhden asian haluan vielä mainita tähän lakiesitykseen ja tähän prosessiin liittyen: Onko se sitten sattumaa vai suunniteltua, mutta on jotenkin hyvä ollut havaita se, että suojelupoliisin puolella avoimuus julkisuuteen päin on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana, ja juuri hiljattain suojelupoliisi antoi julkisuuteen laajan raportin havainnoistaan ja toiminnastaan. Tämä on arvostettavaa. Tähän liittyy se, mikä on arvokasta tämän prosessin kannalta, että kun aika alkuvaiheessa eduskunnassa syntyi yksimielisyys siitä, että koko suojelupoliisi tulee tämän valvonnan piiriin tässä yhteydessä, niin suojelupoliisin puolelta reagoitiin niin, että heillä ei ole mitään sitä vastaan, että tätä valvontaa laajennetaan vähän siitä alkuperäisestä esityksestä. Näkyy, että tässä on syntynyt ihan hyvä ja luottamusta herättävä konsensus siinä, että valvonta hoidetaan hyvin ja myös valvonnan valvonta. Tästä tulee hyvä kokonaisuus. Varmasti sitä pitää seurata ja arvioida, niin kuin edustaja Kari tässä korosti, mutta lähtökohdat ovat aika hyvät onnistuneelle toiminnalle. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2018 vp sisältyvät päätösehdotuksen ja lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. lakiehdotuksen. Päätösehdotuksen ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.