Viimeksi julkaistu 5.4.2022 16.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 135/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 21.10.2020 klo 14.00

10. Hallituksen esitys  eduskunnalle  valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 54/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 54/2020 vp sisältyvät 1.-21. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.