Pöytäkirjan asiakohta
PTK
135
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 21.10.2020 klo 14.00
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 116/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 21.10.2020 15.55