Viimeksi julkaistu 5.4.2022 16.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 135/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 21.10.2020 klo 14.00—16.36

19. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 121/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 24/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 121/2020 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.