Viimeksi julkaistu 5.4.2022 16.00

Pöytäkirjan asiakohta PTK 135/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 21.10.2020 klo 14.00

8. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 178/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.