Viimeksi julkaistu 17.11.2021 18.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 135/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 17.11.2021 klo 14.00—18.19

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 183/2021 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2021 pidettävään täysistuntoon.