Viimeksi julkaistu 10.2.2022 11.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 135/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 17.11.2021 klo 14.00—18.19

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 143/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 15/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Avaan yleiskeskustelun. Edustaja Zyskowicz, olkaa hyvä. 

Keskustelu
16.55 
Ben Zyskowicz kok :

Kiitos, arvoisa herra puhemies! Tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on kyse hallituksen tupakkaveroa korottavan esityksen hyväksymisestä. Luonnollisesti hallituksen korotusesitys on hyväksytty, enkä minäkään nyt tässä ole suoraan ehdottamassa mitään muutosta, mutta haluan kuitenkin sanoa, että tupakkaveroa tulisi mielestäni korottaa tuntuvasti enemmän. 

Mielestäni hyvä periaate verotuksessa on se, että verotetaan vähemmän sitä, mitä halutaan enemmän, eli verotetaan vähemmän esimerkiksi työntekoa ja yrittäjyyttä, mutta verotetaan enemmän sitä, mitä halutaan vähemmän, kuten vaikka tupakointia. Sitä halutaan vähemmän. Ja vaikka tupakan hinta ei Suomessa ole mitenkään alhainen, niin ei se ole myöskään Euroopan kärkeä. Esimerkiksi Irlannissa on huomattavasti kireämpi tupakan verotus eli korkeampi tupakan hinta. Mielestäni Suomessa pitäisi tehdä reipas tupakkaveron korotus, paljon reippaampi kuin mitä edellinen hallitus teki ja tämä hallitus on nyt tekemässä, vaikka totta kai suunta on oikea.  

Tällainen nykyistä huomattavasti tuntuvampi tupakkaveron korotus, joka nostaisi tupakka-askin hinnan jonnekin sinne, mihin lie, 12 euroon aski, varmasti hillitsisi nuoria aloittamasta tupakointia, saisi aikuiset ihmiset entistä pontevammin pyrkimään eroon tupakasta, ja pidemmällä aikavälillä näiden verotuottojen lisäksi, jotka tietystikään eivät nouse yhtä paljon kuin se vero kiristyy, näin saataisiin aikaiseksi myös huomattavia säästöjä terveydenhuoltomenoissa. Eli kannustan hallitusta — hallituksia — jatkossa huomattavasti tuntuvammin korottamaan tupakan hintaa eli tupakkaveroa.  

Minun mielestäni tämä ei ole mikään luokkataistelukysymys, vaikka edustaja Kontula Pikkuporvarit-kirjassaan on kertonut, että tämmöinen tupakan rajoittamispolitiikka on luokkapolitiikkaa, koska tiedämme valitettavasti, että pienituloisemmat ihmiset tupakoivat enemmän kuin hyvätuloiset ihmiset. 

Arvoisa herra puhemies! Haluan tässä yhteydessä vielä kiinnittää huomiota tupakkalain uudistamiseen, joka on tällä hetkellä sosiaali‑ ja terveysvaliokunnassa. En ainakaan tiedä, että se olisi sieltä valmistunut, ja toivon, että paikalla olevat sosiaali‑ ja terveysvaliokunnan jäsenet vievät tästä terveisiä, jos heitä paikalla on. Nimittäin sen lain lähetekeskustelussa kiinnitin huomiota siihen, että siitä puuttuu parveketupakoinnin kieltämisen prosessin yksinkertaistaminen. Vetoan valiokuntaan, että se tupakkalain käsittelyn yhteydessä ottaisi myös tämän asian käsittelyyn. — Kiitos.  

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 143/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.