Viimeksi julkaistu 7.12.2022 16.54

Pöytäkirjan asiakohta PTK 135/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 7.12.2022 klo 14.03

3. Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 76/2022 vp
LakialoiteLA 19/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 17/2022 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 17/2022 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 1.12.2022 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

7 § 

Emma Kari vihr 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen eli hallituksen esityksen mukaisen esityksen 7 §:ksi. 

Katja Taimela sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Emma Kari ehdotti Katja Taimelan kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Emma Karin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 78; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

64 §  

Emma Kari vihr 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen esityksen uhanalaisten luontotyyppien lisäämiseksi lakiin. 

Katja Taimela sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Emma Kari ehdotti Katja Taimelan kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Emma Karin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 78; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

28. lakiehdotus 

2 luvun 11 § 

Emma Kari vihr 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen esityksen vesiluontotyyppien suojelusta. 

Katja Taimela sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Emma Kari ehdotti Katja Taimelan kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

[Hälinää] 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Eli nyt 28. lakiehdotus, 2 luvun 11 §. Todetaan, että 1. lakiehdotuksen 65 §:stä ei suoriteta äänestystä. 

Mietintö ”jaa”, Emma Karin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 86, tyhjiä 1; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraavat ilmoitukset: Äänestyksessä 1 Hannu Hoskonen (kesk) tarkoitti äänestää ”jaa” ja Eva Biaudet (r) tarkoitti äänestää ”ei”. Äänestyksessä 3 Petteri Orpo (kok), Timo Heinonen (kok) ja Sari Sarkomaa (kok) tarkoittivat äänestää ”ei”. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 76/2022 vp sisältyvien 1.—20. ja 23.—55. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 76/2022 vp sisältyvien 21.—22. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 19/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.