Pöytäkirjan asiakohta
PTK
136
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 12.12.2017 klo 13.59—17.07
12
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Hallituksen esitys eduskunnalle  vuoden  2018  talousarvioesityksen  (HE 106/2017 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Maria Lohela
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 13.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 
Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan myös talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus perustuu, sekä ehdotuksen tekijän. Muutosehdotukset pääluokkiin 21—31 on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona 13.12.2017 kello 14 ja muut muutosehdotukset viimeistään torstaina 14.12.2017 kello 12. Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi vihoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisissä määräyksissä ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta 1 lähtien. 
Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset ja yleisperustelut ja lopuksi talousarvion soveltamista koskeva ehdotus. 
Kustakin pääluokasta sallitaan ensin yleiskeskustelu, jonka jälkeen tehdään pääluokkaa koskevat ehdotukset. Saman edustajan yksittäistä pääluokkaa koskevat ehdotukset voidaan tehdä yhdellä kertaa viittaamalla vihkossa oleviin numeroihin. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun ehdotukset on tehty, niistä äänestetään. Ne pääluokan luvut ja muut kohdat, joihin ei ole ehdotettu muutoksia, katsotaan hyväksytyiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. 
Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisistä määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Muutoin menettelytapa on sama kuin pääluokkia käsiteltäessä. 
Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 25.4.2019 9:42