Pöytäkirjan asiakohta
PTK
136
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 12.12.2017 klo 13.59—17.07
16
Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi  verontilityslain,  Verohallinnosta  annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 25.4.2019 9:42