Pöytäkirjan asiakohta
PTK
136
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 12.12.2017 klo 13.59—17.07
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 12.12.2017 17:52