Viimeksi julkaistu 5.6.2021 9.37

Pöytäkirjan asiakohta PTK 136/2017 vp Täysistunto Tiistai 12.12.2017 klo 13.59

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Hallituksen esitysHE 73/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 15/2017 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 11.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Li Andersson Pilvi Torstin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kaksi lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 73/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö "jaa", Li Anderssonin ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 123, ei 60; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Li Anderssonin ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 77; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.