Pöytäkirjan asiakohta
PTK
136
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 12.12.2017 klo 13.59
5
Hallituksen esitys  eduskunnalle laiksi  kunnan  peruspalvelujen  valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 11.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Matti Semi Silvia Modigin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 113/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Matti Semin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 127, ei 57; poissa 15
 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 24.4.2019 15.27