Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 136/2020 vp Täysistunto Torstai 22.10.2020 klo 16.00—18.45

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 24/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2020 pidettävään täysistuntoon.