Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 136/2020 vp Täysistunto Torstai 22.10.2020 klo 16.00—18.45

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 104/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 25/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2020 pidettävään täysistuntoon.