Viimeksi julkaistu 25.4.2022 12.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 136/2020 vp Täysistunto Torstai 22.10.2020 klo 16.00—18.45

14. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  biopolttoaineiden  käytön edistämisestä liikenteessä annetun  lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 134/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 26/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2020 pidettävään täysistuntoon.