Viimeksi julkaistu 18.11.2021 18.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 136/2021 vp Täysistunto Torstai 18.11.2021 klo 16.00

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 183/2021 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 183/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.