Pöytäkirjan asiakohta
PTK
137
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 13.12.2017 klo 12.02—22.12
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi  rikostorjunnasta  Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 41/2017 vp sisältyvien 1.-13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 26.4.2019 11.30