Pöytäkirjan asiakohta
PTK
137
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 13.12.2017 klo 12.02—22.12
9
Hallituksen   esitys  eduskunnalle  laeiksi  sijoituspalvelulain  muuttamisesta  ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 26.4.2019 11:33