Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 137/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 13.12.2017 klo 12.02—22.12

9.  Hallituksen   esitys  eduskunnalle  laeiksi  sijoituspalvelulain  muuttamisesta  ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 151/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 22/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.12.2017 pidettävään täysistuntoon.