Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 137/2020 vp Täysistunto Perjantai 23.10.2020 klo 13.00—13.33

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 139/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 139/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.