Viimeksi julkaistu 16.3.2022 13.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 137/2020 vp Täysistunto Perjantai 23.10.2020 klo 13.00—13.33

12. Hallituksen esitys  eduskunnalle laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 102/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 102/2020 vp sisältyvät 1.—6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.