Pöytäkirjan asiakohta
PTK
137
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 23.10.2020 klo 13.00—13.33
14
Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 16/2020 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta ja hallituksen esityksessä tarkoitetusta selityksestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. 
Keskustelua ei syntynyt.  
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 30/2020 vp tarkoitetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 30/2020 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 23.10.2020 14.46