Viimeksi julkaistu 16.3.2022 13.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 137/2020 vp Täysistunto Perjantai 23.10.2020 klo 13.00—13.33

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun  lain  muuttamisesta  annetun  lain  voimaantulosäännöksen  muuttamisesta  ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 134/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 26/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 26/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
13.24 
Juhana Vartiainen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Mainitsen samaten lyhyesti tästä talousvaliokunnan mietinnöstä. 

Tästä hallituksen esityksestä voi ehkä todella sanoa, että tämä on pienehkö asia. Tässä on siis kysymys jakeluvelvoitteesta. Liikennepolttoaineiden jakelijoiden kulutukseen toimittamasta polttoaineesta tietyn prosenttiosuuden tulee olla biopolttoaineita vuosittain. No, tähän on luotu myös tiettyä joustovaraa niin, että tätä kiintiötä voi normaalioloissa hieman siirtää vuodesta toiseen, mikä on järkevää. Ja nyt kun ollaan näinkin poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa taloudellinen toimeliaisuus on ihan eri tasolla kuin normaalisti, niin tätä seuraavaan vuoteen siirrettävää kiintiötä hieman kasvatetaan. Se on tämän olennainen sisältö yhden toimivaltuussiirron ohella. Tämä siis koskee oikeastaan vain tätä ja seuraavaa vuotta. 

Tästä ei valiokunnassa oikeastaan syntynyt sen kummempaa pohdiskelevaa keskustelua, kukaan ei nähnyt tässä sen suurempia ongelmia, ja valiokunta oli yksimielinen. — Kiitos. 

13.25 
Timo Heinonen kok :

Arvoisa rouva puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Vartiainen esitteli tämän varsin pienen muutoksen, joka talousvaliokunnan käsittelyssä on ollut ja joka koskee siis jakeluvelvoitetta. Jakeluvelvoitehan on verotuksen ohella yksi keskeisimmistä liikenteen päästöjä vähentävistä keinoista, ja biopolttoaineiden määrä Suomessa on merkittävästi kasvanut. 

Tänään tyytyväisyydellä laitoin merkille, että kokoomus esitteli oman liikenteen verouudistuksensa, joka myös koskettaa tätä asiaa osaltaan. Liikenteen päästöjä voidaan saada siis alas uhraamatta liikkumisen vapautta pitkien etäisyyksien maassa. Tässä tilaisuudessa olin tyytyväinen siitä, että kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, edustaja Kai Mykkänen totesi,  että Suomen on mahdollista  siirtyä bensan tuojasta puhtaan bensan ja dieselin tuottajaksi, ja siinä on kyse juuri näistä innovaatioista, joihin näillä toimenpiteillä nytkin ollaan tähtäämässä. Hän totesi muun muassa, että hiilidioksidin nappaamisesta tehtaan piipusta ja yhdistämisestä vetyyn on nyt vireillä tehdashankkeita, jotka odottavat sitä, kelpaako jakeluvelvoitteeseen puhdas suomalainen bensa tai diesel — tämä yhtenä hyvänä esimerkkinä siitä. 

Ja olin tyytyväinen — kun tässä nyt puhutaan puhtaammasta liikenteestä — myös kokoomuksen kansanedustajan Markku Eestilän toteamukseen, että kokoomus tavoittelee neljän vuoden sisällä autoverosta luopumista. Edustaja Eestilä totesi, että autoverotuksen poisto on tärkein toimi, joka meidän mielestämme ratkaisee valtaosan ongelmia sekä liikenneturvallisuuden että päästöjen suhteen — järkevää, vastuullista, liikennepäästöjä pienentävää liikennepolitiikkaa. 

13.27 
Sari Multala kok :

Arvoisa puhemies! Kuten edustaja Vartiainen totesi, tässä kyseisessä laissa ei ole kyse järin suuresta asiasta, mutta kuten edustaja Heinonen kertoi, jakeluvelvoite sinällään on erittäin tärkeä keino säännellä sitä, että joka puolella Suomea saa bensaa, ja tulevaisuudessa toivottavasti se on entistä puhtaampaa. 

Kokoomuksen eduskuntaryhmä teki tänään avauksen siitä, kuinka liikenteen päästöjä vähennetään kohtuullisen nopeasti, ja yhtenä merkittävänä keinona olisi synteettisten polttoaineiden ja biokaasun jakeluvelvoite, joka mahdollistaisi sen, että syrjäseudullakin olisi mahdollista edelleen tankata se autonsa siellä bensa-asemalla mutta se bensa voisi olla puhdasta suomalaista bensaa. Näinhän nyt jo toimitaan esimerkiksi biodieselin osalta, eli Nesteen tuottama diesel laskee päästöjä jopa 80 prosenttia perinteiseen dieseliin verrattuna, ja tätä moni toki mielellään käyttää silloin, kun se ei hinnaltaankaan ole merkittävästi kalliimpaa. Tällaiset keinot, joilla voidaan edistää paitsi sitä liikkumista ympäri Suomea — sitä me jatkossakin tarvitsemme — samanaikaisesti myös liikenteen päästöjen vähentämistä, ovat juuri niitä, joita kannattaa edistää, ja toivottavasti näille esityksille löytyy kannatusta laajasti eduskunnasta. 

13.29 
Hussein al-Taee sd :

Arvoisa puhemies! Valiokunta oli tästä esityksestä yksimielinen. Tämä on hyvä esitys, jota kannatamme eteenpäin. — Kiitoksia. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 134/2020 vp sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.