Viimeksi julkaistu 19.11.2021 14.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 137/2021 vp Täysistunto Perjantai 19.11.2021 klo 13.00—13.27

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 147/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 10/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2021 pidettävään täysistuntoon.