Viimeksi julkaistu 19.11.2021 14.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 137/2021 vp Täysistunto Perjantai 19.11.2021 klo 13.00—13.27

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 196/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 25/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2021 pidettävään täysistuntoon.