Viimeksi julkaistu 19.11.2021 14.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 137/2021 vp Täysistunto Perjantai 19.11.2021 klo 13.00—13.27

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2021 pidettävään täysistuntoon.